Örökségünk

Örökségünk

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület tagjainak összefogásával 2009 óta folyik a munka abból a célból, hogy a gyerekek megismerjék a térségük értékeit, az identitás erősítése, egy szélesebb körű tudás, és a személyes találkozások, tapasztalások által. Egy speciális tananyagot fejlesztettek ki, melyet rendhagyó pedagógiai módszerekkel a térség általános iskoláiban adott korcsoport számára adnak át, mint a mesében a hamuba sült pogácsát. A tanrend kialakításához a térség szakemberei tárták fel az örökség és érték elemeket. Ezek az anyagok tankönyvben, tanári módszertani segédletben, és diák munkafüzet formájában kiadásra kerültek. A tananyag fejlesztést tanári továbbképzés sorozat, kísérleti projekthét követte. A témahetek a tankerület támogatásával, a helyi pedagógiai programokba való beépítéssel váltak valós tananyaggá. A sikeres lebonyolítás érdekében minden év augusztusában külön találkozón egyeztették a szervezők az igazgatók és érintett pedagógusok az adott év témahetének pontos dátumát, és tematikáját.

2015/16-os tanév szeptemberében 9 általános iskola és 1 középiskola kapcsolódott be az – Örökségünk Alpokalja-Fertő táj – témahétbe. A diákok hétfőtől csütörtökig térségünk történetével, hagyományaival, szokásaival, zenéjével, gasztronómiájával ismerkedhettek meg. A pénteki zárónapot Fertőszéplakon tartották, ahol 5 fős csoportokban, két keréken fedezhették fel a település kü
lönleges helyszíneit a diákok: jártak birkatenyésztőnél, fürjtenyésztőnél, marha-tenyészetőnél, lovasudvarban, a vasúti lámpamúzeumban, a Széchényi kastélynál, a széplaki tájházaknál. Végül megszerzett ismereteikből egy vetélkedőn adhattak számot. Minden csapat értékes ajándékokkal és élményekkel gazdagodva térhetett haza.

A helyiek időközben összegyűjtötték a térségi recepteket, és egy újabb projekt alkalmával a térség meséit, legendáit is. A gyűjtés eredményeként térségi tájétel receptkönyv és legendákkal teli, izgalmas, míves mesekönyv született. A mesekönyv a kicsik kedvence, a nagyszülők féltett kincse lett.

Mára több térség is átvette a kezdeményezésüket: Szigetközben, Börzsönyben és Zalában is elindultak hasonló programok.

A Somogy megyei Törökkoppányban, a Völgy Hangja Fejlesztési Társaság KHE és az általános iskola szakembereinek segítségével indult el 5 éve tanórán kívüli foglalkozás keretében, hogy a gyerekeket megtanítják a savanyú- és befőtt készítésre, de natúrszappanokat is gyártanak. Az osztályfőnöki, a technika és a matematika tantárgyak keretében azóta a kerettantervükbe is beépült az ismeretszerzés ezen formája. Hasznos tevékenység ez számukra, és egy olyan újszerű élmény, amely fejleszti az osztályok összetartó erejét is. A gyerekek megtanulják a konyhai fortélyokat, matematikai készségfejlesztés során kiszámolják az előállítás költségeit, a hozzávalók mértékegység számítását is elvégzik. A foglalkozások során helyi szőlőt, gyümölcsöket használnak, ezáltal megismerik, összegyűjtik, hasznosítják azokat. Magyarország nyolcadik natúrparkját is 2014-ben Törökkoppányban avatták fel.