Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017 programjai tizenegy központi témakörhöz kapcsolódnak, melyek közül nyolc a nagyközönségnek, egy-egy a pedagógusoknak és óvodapedagógusoknak szól, egy pedig a szakmai programokat foglalja magában. A Múzeumok Őszi Fesztiválja egy új, kiemelt témával igyekszik a hazai irodalmat meghatározó jeles írók, költők múzeumokban őrzött hagyatékára, jeles tárgyaira felhívni a figyelmet. A nyitott ajtó több mint jelkép: a múzeumok a fesztivál alatt vendégségbe hívják mindazokat, akik nyitott szemmel és lélekkel, kíváncsisággal és érdeklődéssel fordulnak feléjük.

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2017 fő elemei

Kiemelt programok

„Nyitott ajtó” – pincétől a padlásig

A lámpás én vagyok – Tanárok Éjszakája

Óvodapedagógusok Napja

Tematikus közönségprogramok

Szakmai programok, konferenciák

Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó

Múzeumpedagógiai Nívódíj

Múzeumpedagógiai Életműdíj

Országos Múzeumpedagógiai Konferencia

Szakmai múzeumi programok

A Múzeumok Őszi Fesztiválja program kínálatát úgy állítottuk össze, hogy mind a szakmai közönség, mind a nagyközönség érdeklődését felkeltse, és a programsorozat végéig fenn is tartsa. A programok összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy a múzeumok és a helyi közönség, illetve a szakmai közönség között párbeszéd alakuljon ki, ezzel is megalapozva egy későbbi együttműködést.

A programok rávilágítanak a múzeumok értékmegőrző, értékteremtő, ismeretátadó, tanító funkcióira. Minden program célja, hogy a látogatók megérezzék a „szórakozva tanulni, tanulva szórakozni” csodálatos élményét.

A programsorozat remek alkalmat kínál a múzeumoknak arra is, hogy megtalálják a közös kapcsolódási pontokat az önkormányzatokkal, a helyi közösségekkel, a helyi civil szervezetekkel, és a közös programokon keresztül, egymást jobban megismerve fűzzék szorosra kapcsolatukat.

A programsorozat szakmai és közönségprogramokból áll. Évente megújuló tematikákkal inspiráljuk a múzeumokat arra, hogy egyéni, ötletes, változatos rendezvényekkel, eseményekkel újabb és újabb oldaláról mutassák be, és tegyék vonzó szabadidő eltöltési helyszínné múzeumukat.

Kiemelt programok

„Nyitott ajtó” – Pincétől a padlásig

A program lehetőséget nyújt a színfalak mögé történő bepillantásra, a múzeumi kulisszatitkok megismerésére, eddig ismeretlen vagy szokatlan múzeumi tevékenyégek felfedezésére. Az intézmények számára ezzel lehetőség nyílik bebizonyítani, hogy a múzeum nem csupán kiállítási helyszín; a háttérben kutatások és műhelymunkák biztosítják azt, hogy a tudás és a tárgyak a jövő generáció számára is elérhetőek és ezáltal a különböző korok még inkább megérthetőek legyenek.

 A lámpás én vagyok – Tanárok Éjszakája

A 2013-ban hagyományteremtő céllal létrehozott program elérte célját: jelentősen növelte a pedagógusok körében a Múzeumok Őszi Fesztiválja ismertségét. Minden eddiginél több pedagógus érezte meg a múzeumi helyszínek varázsát.

A sikeres programot idén is folytatjuk, remélve, hogy a múzeumi élmény hatására a pedagógus a jövőben aktívan használja a múzeumot, mint alternatív tanítási helyszínt, mert „ide visszatérni érdemes”.

A tavalyi megvalósítás mintájára idén is javasolni fogjuk a résztvevő intézményeknek, hogy a Tanárok Éjszakája kijelölt napján a helyi múzeumok fogjanak össze, és több helyszínen, összeegyeztetett módón, átjárható, időpontban nem ütköző programokat kínálva, vagy egy helyen – akár múzeumban, akár külső helyszínen – összevonva rendezzék meg az eseményt, bevonva a környékbeli iskolák és óvodák munkatársait is. Ez lehetőséget biztosítana a pedagógusoknak, hogy egyszerre több intézmény kínálatával is találkozzanak, megismerkedjenek. A börze jellegű esemény egyúttal a személyes kapcsolatépítésre is alkalmat adna.

Javasoljuk a program kijelölt napját, 2017. október 27 (péntek) vagy az Őszi Szünet idejére időzíteni október 28. (szombat) – november 6. (vasárnap) közötti időszak bármely napjára. 

Óvodapedagógusok Napja

A program célja, hogy az óvodapedagógusok megismerjék, hogy miként tudnak a múzeumok az óvodai neveléshez kapcsolódni, továbbá, hogy az óvónők egy kötetlen, oldott hangulatú programon találkozzanak, megosszák egymással tapasztalataikat, kapcsolatokat építsenek, és információkkal gazdagodjanak. Az esemény fontos előzménye lehet a későbbi közös munkának, ezen kívül tartalmas kikapcsolódást is nyújthat. Az esemény aktualitását az óvodapedagógusok ünnepi eseménye, a Brunszvik Teréz emlékét őrző – Teréz Nap (október 15.) adja.

Közönségprogramok

Utazó múzeum

A múzeum értékeit felmutató, a múzeumba csalogató program lényege, hogy munkatársai kilépjenek az intézmény falain kívülre. Az utazó múzeum programon belül lehet kiállítást rendezni, könnyed bemutatkozó programot, vagy minta múzeumpedagógiai foglalkozást szervezni. A nagyközönség számára a közterületekre kitelepült múzeum rendezhet szabadtéri kiállítást, vagy kedvcsináló kulturális programot. A program célja, hogy a járókelők figyelmét is ráirányítsa a múzeumra.

Szomszédolás

A múzeum értékeit felmutató, a múzeumba csalogató program lényege, hogy munkatársak kilépjenek a saját múzeumuk falai közül, és elvigyék a kiállítást, egy-egy műtárgyat, múzeumpedagógiai programot, múzeumi foglalkozást, gyakorlati bemutatót, előadást egy másik intézmény potenciális látogatóihoz és maguk is befogadójává válhassanak egy szomszédos intézmény produktumának. Ez lehet egy olyan cserekiállítás, mely által egy-egy tárlat olyan célközönséghez is eljuthat, akik az eredeti helyszínen nem tudták volna meglátogatni az adott programot.

Múzeum a bőröndben

A program keretében a kiállítás, múzeumpedagógiai programok, múzeumi foglalkozások, gyakorlati bemutatók, előadások lépnek ki a múzeum falai közül – utcára, óvodákba, iskolákba, közösségi helyszínekre, áruházakba. A program célja továbbá, hogy azokhoz is eljussanak a múzeumi értékek, akik nem tudják valamilyen ok miatt (betegség, hátrányos helyzet, anyagiak hiánya, stb.) felkeresni az eredeti helyszínt.

Múzeum és oktatási intézmény között kibontakozó kapcsolat építéséhez az első ismerkedő lépések megtételéhez, az iskolai oktatást, vagy óvodai foglalkozást kiegészítő múzeumi programra való felkészüléshez megnyugtató biztonságot ad, a megszokott „otthoni” környezet pedagógusoknak és a gyerekeknek. Amennyiben a múzeumpedagógusnak sikerül felkeltenie a tanár/óvodapedagógus és csoportja/osztálya érdeklődését a téma, a módszer, a múzeum iránt, minden bizonnyal folytatódik a program az oktatási intézmény falain kívül, a múzeumban. Az utazó múzeum programon belül lehet kiállítást rendezni, könnyed bemutatkozó programot, vagy minta múzeumpedagógiai foglalkozást szervezni.

A nagyközönség számára a közterületekre kitelepült múzeum rendezhet szabadtéri kiállítást, vagy kedvcsináló kulturális programot. A program célja, hogy a járókelők figyelmét ráirányítsa a múzeumra.

Mesterek és alkotók

Nyitott ajtó várja a látogatókat, amely mögött a közönség betekintést nyerhet, mi  zajlik egy művész, egy mesterember műhelyében. Ebben a témakörben megvalósulhat egy hagyományéltetés céljából szervezett program, kiállítás, régi mesterségek felelevenítése, régi eszközök bemutatása, használatuk újratanítása. A résztvevők közelebb kerülhetnek a kortárs művészek gondolatvilágához, megismerhetik a művészeti stílusokat, eszközök használatát és az alkotás fázisait.

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! – Irodalmi (cool)túra

A program célja, hogy a múzeumok helyi közösségi életben vállalt szerepét erősítse, közelebb kerüljön a célközönségéhez azáltal, hogy rövid, közös kirándulásokat szervez a múzeum tágabb környezetében található kulturális örökségi helyszínek, építészeti gyöngyszemek, történelmi emlékek felfedezésére. A programmal erősíteni kívánjuk a múzeumok és településük kapcsolatrendszerét, a helyi múltról szóló ismeretek élményszerű és egyben egészségtudatos bővítését. Idén az irodalom is kiemelt szerepet kap a túra során. A felfedezőút elvezet neves irodalmi alakok emlékhelyeihez, szobraihoz, de csatangolhatunk irodalmi művek helyszínein, kicsit részeivé válva az alkotásoknak.

16 + múzeumi találkozások – Rejtély a múzeumban

A 2015-ben megújított program célja, hogy a múzeumok olyan programokat kínáljanak az ifjúság (elsősorban középiskolások és fiatal felnőttek) számára, melyeken akár önállóan, akár csoportosan lehetőségük nyílik a múzeum megismerésére. Mindezt interaktív, felfedező, – akár a krimi világát idéző – módon tehetik meg a múzeum által külön erre az alkalomra kidolgozott játékos, gondolkodásra késztető feladatokkal. Az élményszerű feldolgozás segítségével a fiatalok egy szórakoztató program keretében, a rejtély megoldásával, szinte észrevétlenül juthatnak hasznos tudáshoz.

Irodalmi találkozások a múzeumban

Jeles írókra, költőkre – így a száz éve született Szabó Magdára vagy a kétszáz éve született Arany Jánosra – emlékezve az irodalmat is egy központi témává emeltük. Az új programtípus Irodalmi találkozások a múzeumban címmel lehetőséget ad feltárni az irodalom és a múzeumok kapcsolatát. Akár kiállítási tárgyak kelhetnek életre történetekben, lírai szövegekben, akár ma alkotó írók költők jelenhetnek meg a múzeumi terekben, saját alkotásokat megszólaltatva, vagy magánemberként, de a műalkotások művészetekhez, kulturális értékekhez való viszonyukról megnyilatkozva.

Múzeumi Őszbúcsúztató

A korábbi években nagy népszerűségnek örvendő Múzeumi Őszbúcsúztató program 2017-ben sem marad ki a kínálatból. A múzeumoknak idén is lehetőségük van kiállítás megnyitót, művész-közönség találkozót, szűk szakmai réteget érintő előadássorozatot, jeles naphoz kötődő rendezvényt (Márton-nap – november 11.), vagy akár egy játékos családi délutánt is megszervezni a tematika keretében 2017 szeptember 25. és november 12 között.

Múzeumi Szünetelő

A tavalyi év nagysikerű új tematikájával az idén is lehetőséget kívánunk adni a múzeumoknak, hogy az őszi szünet idejére (2017. október 28. – november 5.) különböző, kiemelt, érdekes programokkal kedveskedjenek gyermekeknek, ifjúságnak, akik bár rövid időre, de elhagyhatják az iskolapadot. Szeretnénk elérni, hogy a múzeumok és a rendezvénysorozaton résztvevő egyéb intézmények tájékozódjanak a régión belüli programokról, mielőtt a szünidei programok szervezésébe kezdenek. Célunk egy átjárható programkínálat létrehozása egy-egy régión belül. Szeretnénk, hogy az intézmények egyfajta összefogás keretében, csúsztatott illetve összehangolt kezdéssel indítsák programjaikat, ezzel megkönnyítve saját és más múzeumok munkáját, mellyel a régiónak turisztikai vonzerőt és nagyobb látogatószámot generálnak. A kiemelt családi programot, melyet az Múzeumok Őszi Fesztiválja és a Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködése még vonzóbbá teheti, hiszen a Múzeumok Őszi Fesztiválja ideje alatti kedvezményes szállásfoglalásra is van lehetőség. Szeretnénk, ha idén minél több intézmény élne a nyári táborok mintájára, szüneti napközis tábor szervezésének lehetőségével. A 2016-os statisztika szerint a szünidei táborok nagy segítséget jelent a dolgozó szülők számára, emellett pedig örülnénk, ha a szülők minél nagyobb számban választanának gyermekeik számára koruknak megfelelő, kreatív, élményteli, ugyanakkor hasznos időtöltést. Tovább növeli a program értékét, hogy idén a „Múzeumi szünetelő” keretein belül lehetőség nyílik az irodalom és művészet alakjaival való személyes találkozásra!

Múzeumi Éjszakázás

Gyerek fejjel

Múzeumpedagógiai, tematikus foglalkozás (filmvetítés, múzeumi mesék, szerepjáték, vetélkedő, elemlámpás tárlatvezetés), ami múzeumi bent alvással társulhat, ezzel bizonyítva, hogy a múzeum egy varázslatos hely, ahol bármi megtörténhet.

Felnőtt fejjel

A program az aktív, dolgozó fiatal felnőtt és felnőtt korosztályt (23-45) célozza meg esti programjaival, azokat, akik elvesznek a napi munka világában, és munkaidejük miatt lemaradnának az érdekes programokról, ezzel esélyt adva számukra is a kultúra keretein belüli szórakozásra. A múzeumok az említett korosztály számára ideális időpontban (18 óra után) kezdődő programmal kedveskednek, mely nagyban hozzájárulhat a látogatószám növekedéséhez.

  • A program során a múzeum lehetőséget biztosít kerekasztal beszélgetésekre, csoportos tematikus tárlatvezetésre, szervezhet érdekes, játékos megoldásokkal tarkított versenyt, vetélkedőt, múzeumi sétát, vagy akár adaptálhatja a “Rejtély a múzeumban” programot felnőttek számára. A regisztrációhoz kötött eseményt, 6-8-10 fős csoportokban, az esti órákban kínálhatja a múzeum.
  • Tematikus randevú a párkapcsolatok megerősítésére, melyre párok jelentkezhetnek. Játékos vetélkedő a benevezett párok számára (érdekességek és plusz (esetenként pikáns) információk az intézményi gyűjtemény alapján)

Szakmai programok

A Múzeumok Őszi Fesztiváljához csatlakozó intézmények, és az általuk megszervezésre kerülő programok, kisebb szakmai rendezvények (kerekasztal beszélgetések, konferenciák, stb.) is a Fesztivál fő gondolatához, üzenetéhez „Az ajtó nyitva áll !”  kapcsolódnának.

 Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó

A program 2006 óta a Múzeumok Őszi Fesztiváljának hangsúlyos eleme, nyitórendezvénye. Az évek óta átlagosan 250 főt vonzó program egyúttal a múzeumi szakemberek és pedagógusok számára megtartott szakmai konferencia.

A program ugyanakkor a múzeumok szolgáltatási, pedagógiai kínálatának seregszemléje is. Az esemény célja, hogy – megismertesse a múzeumi szakemberekkel és pedagógusokkal a legjobb, legújabb, innovatív múzeumpedagógiai megoldásokat; kiállításokat, programokat, módszereket – elméleti előadások és gyakorlati bemutatók formájában.

A XV. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó tervezett helyszíne a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre), időpontja 2017. szeptember 25. A nyitórendezvényen megszervezésre kerülő idei konferencia bemutatja a “Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP 3.3.3 VEKOP-16-2016-00001 központi fejlesztésű projektet, amely módszertani fejlesztéseit a muzeális intézmények a saját tevékenységükben hasznosíthatják. A fejlesztések eredményének a gyakorlatba átültetését a múzeumi szakemberek számára kiadványok, továbbképzések, konferenciák és szakmai napok segítik. A konferencia másik témáját a Szabadtéri Néprajzi Múzeum fennállásának 50. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat adja.

 Múzeumpedagógiai Nívódíj

2006 óta az Országos Múzeumpedagógia Évnyitó kiemelkedő ünnepélyes eseményeként kerül sor a Múzeumpedagógiai Nívódíj átadására, melynek célja az előző időszakban született és kimagaslóan értékelt múzeumpedagógiai programok elismerése, és a következő évben megvalósuló, jó példával szolgáló program ösztönzésére.

 Múzeumpedagógiai Életműdíj

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2013-ban Múzeumpedagógiai életműdíjat alapított a múzeumpedagógia területén dolgozó, több évtizede a pályán lévő szakemberek számára, akik saját múzeumi kereteiken túlmutató, kimagasló szakmai eredményeket értek el. Gyakorlati tevékenységük mellett kutatásokat végeznek, publikálnak, előadásokat tartanak, oktatnak, segítik a hazai múzeumpedagógiai szakma módszertani megújítását, és hatásuk jelentős a hazai múzeumi életben. A díjat kétévente ítélik oda, 2017-ben harmadik alkalommal.

 Országos Múzeumpedagógiai Konferencia

  1. november 9-10-én kilencedik alkalommal rendezzük meg az Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát, „Írók költők múzeumi térben” munkacímmel. Az idei évben a konferencia középpontjába a Múzeumok Őszi Fesztiválja fő témájához igazodva az irodalmat helyeztük. Szakemberek körbejárják, hogy a múzeumok jelenlegi gyakorlata milyen módon dolgozza fel az irodalmat, mint eszközt és milyen további lehetőségek állnak e témában rendelkezésre. Választ keresünk arra, hogyan tudja mindezt hasznosítani a múzeumpedagógia?

Az eseménynek a Dobó István Vármúzeum ad otthont Egerben.