Maradék nélkül – szemléletformálás a tananyagban

Maradék nélkül – szemléletformálás a tananyagban

Magyarországon, évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik. Ennek jelentős hányada – körülbelül negyede – a háztartásokban termelődik. Hogyan lehetne megtanítani már az általános iskolában a diákokat arra, hogy csökkenjen ez a nagyon magas szám? Hogy tudják melyik az egészséges, és melyik a biztonságos étel. Úgy látszik, hogy ezzel a gondolattal foglalkoznak a szakemberek is, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Maradék nélkül programjának vezetője dr. Kasza Gyula tájékoztatta olvasóinkat.

Ma már egyetlen olyan ország sincs a világon, ahol azt gondolják, elég egy szigorú hatósági felügyeletet működtetni az élelmiszer-eredetű megbetegedések elkerülésére. Magyarország az elsők között ismerte fel, hogy szükség van a fogyasztók visszajelzéseire, majd feldolgozására és értelmezésére is. Zöldszámon, interneten és rendezvényeken, illetve kérdőívek segítségével gyűjtenek véleményeket arról, hogy az emberek mit gondolnak az élelmiszerek biztonságáról, hol éreznek kockázatokat és hogyan lehet elkerülni azokat.

A szemléletformálás és az oktatás külön fejezetet kapott a 2013-ban megjelent és a munkájuk alapjául szolgáló Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában is. E feladatkörüket erősítette most meg egy újabb, július közepén elfogadott kormányhatározat, de már jóval korábban megkezdték a munkát. Többek között 2012-ben az élelmiszer-biztonság témakörként bekerült a Nemzeti Alaptantervbe.

Két olyan különálló tananyagról van szó, amely a NÉBIH nevéhez fűződik és 2018-ban indul. Jelenleg mindkét anyag az előkészítés utolsó fázisaiban van. A Maradék nélkül iskolai program a tankönyvet és a munkafüzetet tartalmazza, valamint online kvízjátékok és nyári táborok megszervezését. Bár a program 2018 februárjában indul el, már folynak az előkészületek. Az élelmiszerbiztonságról szóló általános iskolás korú gyermekeknek szánt tankönyvben egy készségekre összpontosító, játékos, de objektív könyvecske összeállítására törekedtek.

Lesz-e az élelmiszer-pazarlással és az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos tudásanyagot kötelezően oktató tantárgy?

A két említett témakör nem szerepel majd önálló tantárgyként a tantervben. Kapcsolódó ismeretek jelenleg is számos tárgyban találhatóak, ezért a tankönyveket igyekeztünk úgy felépíteni, hogy az egyes fejezetek önállóan is értelmezhetőek legyenek. A tanárok számára ezek a fejezetek olyan háttéranyagot jelenthetnek, amelyekkel akár az órán, akár a tanórákon kívüli foglalkozásokon (például iskolai egészségnapok, erdei iskola, fenntarthatósági témahét, táborok, osztálykirándulások, napközis foglalkozások) fejleszthetik diákjaik tudását. Útmutatót, oktatási segédanyagokat tervezünk, valamint felhasználásra kész (de akár továbbszerkeszthető) prezentációkat készítünk elő.

Milyen támogatást kaptak a megvalósításhoz?

A Maradék nélkül program az Európai Unió LIFE pályázati programjának pénzügyi hozzájárulásával valósul meg, de a Kormány és a NÉBIH is vállalt saját terheket a megvalósításban. Ezen kívül az újságírókat szeretnénk kiemelni, akik rendkívül érzékenyen reagáltak a témára. Közvetítésükkel már az első év során számos háztartásba eljuttathattuk az élelmiszerpazarlás megelőzésével kapcsolatos üzeneteinket.

Kik dolgozták ki a tananyagot? Az élelmiszerhulladékról szóló tananyag elkészítésébe bevonnak-e szakembereket, szakácsokat vagy henteseket?

A tananyagokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársai dolgozták ki, de a munka során támaszkodtunk a Maradék nélkül különböző munkacsoportjaira, így számos élelmiszeres szakember ötlete, véleménye, kritikája összegződik az elkészült anyagokban. A 2017 őszén megjelent Konyhasziget magazin különszámában például Sárközi Ákos séffel beszélgettünk erről a kérdéskörről. A Fenntarthatósági Témahéten a Maradék nélkül csapata bemutathatta az élelmiszerpazarlás problémakörét, s a tapasztalataink, valamint a pedagógusok visszajelzései segítették munkánkat. A Nemzeti Pedagógus Kar Életvitel és gyakorlati ismeretek szakmai tagozatától is komoly szakmai segítséget kaptunk a Maradék nélkül iskolai anyagának véglegesítéséhez.

A tananyag csak elméleti részeket vagy gyakorlati elemeket is tartalmaz?

A tananyag elméleti és gyakorlati részeket egyaránt tartalmaz. Az elméleti alapok mellett számos, a gyakorlatban megvalósítható tippet, trükköt mutatunk be az élelmiszerpazarlás mérséklésére, vagy az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kockázatok elkerülésére. Ezekre építve a pedagógusok akár gyakorlati foglalkozásokat is szervezhetnek.

A tananyag csak elektronikus úton lesz elérhető vagy nyomtatott formában is megjelenik?

Az élelmiszer-pazarlással foglalkozó tananyag mindenki számára ingyen és szabadon elérhető és letölthető lesz a Maradék nélkül és a NÉBIH hivatalos honlapján. A Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) felületén is elérhetővé tehetjük. Ugyanakkor korlátozott számban az elsőként jelentkező, valamint a hátrányosabb helyzetű területeken működő általános iskolákba nyomtatott formában is szeretnénk eljuttatni.

Felmerült-e esetleg annak gondolata, hogy az élelmiszer-hulladékokról akár már óvodás korban is beszélhetnének, hiszen erre a területre már ez a korosztály is fogékony?

Bár az óvodás korú gyermekek még túl fiatalok ahhoz, hogy az élelmiszer-hulladékokról átfogóbb képet alkothassanak, rendelkezünk óvodai programmal is.

Gondoltak-e arra, hogy a tévékben olyan népszerű „főzős” műsorokban szót ejtenének erről?

Folyamatosan keressük a legjobb csatornákat, és reméljük, hogy lehetőségünk lesz az Ön által említett televíziós műsorokban is felhívni a figyelmet a pazarlás megelőzésére. A Maradék nélkül olyan társadalmi program, amely mögött nem áll nyereségérdekelt tevékenység, így ott mutatkozunk be, ahol nem kell hozzájárulnunk a produkció költségeihez. De már televíziós beszélgetős- és magazinműsorokba is meghívtak bennünket.

Adnak-e ki közleményt, vagy rendeznek-e sajtótájékoztatót az indulás előtt?

Az újságírókat a jövőben is tájékoztatni fogjuk a program minden új eleméről, hiszen nekik köszönhetjük, hogy az emberek ma már egyre pontosabb képet tudnak alkotni erről a problémáról. Az információk elérhetőek a Maradék nélkül hivatalos honlapján (www.maradeknelkul.hu) és a Facebook oldalunkon is értesítjük a közönséget.